TestFox-lines

Toetsen opstellen en nakijken

Met TestFox is het opstellen van toetsen eenvoudig. Je logt in via Magister of Somtoday en kunt meteen aan de slag. Vanuit drie basisvraagtypes kun je vrijwel alle vraagsoorten construeren en verrijken met afbeeldingen, audiofragmenten of YouTube-filmpjes. Het nakijken van gesloten vragen gebeurt automatisch en het nakijken van open vragen is heel gemakkelijk.….

Monitoring op fraude

ChatGPT uitschakelen tijdens toetsen? Neem met TestFox toetsen af in examenmodus. Leerlingen maken hun toetsen zonder digitaal te kunnen frauderen (in samenwerking met Schoolyear).

Afstemming pedagogisch-didactisch handelen

Online toetsen sluit aan bij het huidige onderwijs. De combinatie van beeld, geluid en tekst maakt deze manier van toetsen aantrekkelijk. Je kunt van tevoren een tijd en datum instellen voor de toetsafname, maar je kunt ook gespreid toetsen en verschillende versies van een toets inzetten. Zo worden leerlingen pas getoetst wanneer ze er klaar voor zijn! Toetsen worden bewaard in een overzichtelijke toetsendatabank, zodat je ze kunt hergebruiken en collega’s de toetsen kunnen ophalen uit de databank.

Haal meer uit je toetsen

Automatisch formatieve evaluatie

Leren van toetsen met automatische feedback Iedere toetsvraag kun je eenvoudig van remediërende feedback en uitleg voorzien. Dat kan algemene uitleg zijn bij een vraag, maar je kunt ook individuele feedback geven. Door naadloze integratie met RTTI-online krijg je inzicht in het leerproces van je leerlingen en de kwaliteit van je toetsen.

Dit is Testfox!

Cloud-based en directe opslag

TestFox is cloud-based. Je gegevens worden veilig opgeslagen. Leerlingen kunnen hun antwoorden niet kwijtraken bij het maken van de toets. Zelfs niet bij haperingen van de wifi.

Snel omzetten van toetsen

Via de unieke PDF-uploader toetsen snel omzetten naar TestFox. En als deze in je bezit (Cito of wintoets) via een QTI-bestand toetsen meteen inladen binnen TestFox.

AVG-proof

TestFox voldoet aan de Europese regels omtrent waarborgen van privacy binnen verwerking van persoonsgegevens.

Leren van je toets i.p.v. alleen een cijfer!

Na afname en beoordeling krijgt de leerling inzage in de toets om van zijn fouten te leren. Daarbij geeft de leerling aan of er nog hulp nodig is bij het oplossen van een bepaalde vraag.

Toetsen op afstand

Je hebt de mogelijkheid om een toets te maken vanuit huis als je niet in staat bent om naar school te komen.

Krijg inzicht in jouw leerproces

De docent begeleidt de leerling persoonlijk in het leerproces door gerichte feedback en het aanbieden van passende leerstrategieën.

Maatwerk

Geef de leerlingen, maar ook de docent, inzicht m.b.t. de al dan niet behaalde leerdoelen. Eenvoudige overzichten voor de hele klas maar voor de individuele leerling.

Afbeeldingen

Laat leerlingen afbeeldingen van uitwerkingen toevoegen bij hun antwoorden. Denk aan het tekenen van tabellen, wiskundige oplossingen, reactievergelijkingen, tekeningen etc. Hierdoor ontstaat er een hybride vorm van afname.

Speciale tekens en talen

Woordenboeken in verschillenden talen zijn beschikbaar. Gemakkelijk toevoegen van speciale tekens.

Lees voor functie

Met de lees voor functie kunnen ook mensen met beperkingen toetsen maken.

Real-time monitoring en chat mogelijkheid

TestFox werkt in een veilige modus. Van uitstapjes naar het internet of andere tabbladen krijgt de docent meteen een melding en dit wordt gelogd. Met de individuele chat-functie kunnen leerlingen tijdens de toets met de docent overleggen. Wanneer de internetverbinding wegvalt zijn de afgeronde vragen vanzelfsprekend opgeslagen.

Supervisie van de toets met unieke chatfunctie

“Kijk” tijdens de toets mee met de leerling. Zie bij welke vraag de leerling is en wat de vraag inhoudt. Overleg in stilte via de chat met leerlingen. De leerlingen worden niet afgeleid door vragen die door de klas heen gesteld worden.

Tijdsverlenging

Per leerling het recht op tijdsverlenging instellen.

Logbestand

Als docent krijg je een logbestand over de toets met daarin gegevens over startijden, duur van de toets en mogelijk fraudepogingen.

Ga naar de inhoud